Περιεχόμενο:

Λογική με διακόπτες, λογικές πύλες και πίνακες αληθείας. Άλγεβρα boole, αντιστοίχιση συναρτήσεων σε κυκλώματα. Πολυπλέκτες, αποκωδικοποιητές, κυκλώματα διαιτησίας. Μετατροπή περιγραφών σε κυκλώματα. Απλοποίηση λογικών συναρτήσεων και κυκλωμάτων. Αριθμητικές αναπαραστάσεις στα ψηφιακά συστήματα. Βασικά αριθμητικά κυκλώματα, Aκολουθιακή λογική. Σχεδίαση ακολουθιακών κυκλωμάτων μέσω μηχανών πεπερασμένων καταστάσεων. Μνήμες. Εισαγωγή στην VHDL. Βασικές γνώσεις στην VHDL.

Στόχοι

Τα ψηφιακά κυκλώματα χρησιμοποιούνται στην σχεδίαση συστημάτων όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, συστήματα μετάδοσης, κλπ. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει το φοιτητή σε κλασικές και νέες μεθόδους σχεδίασης των ψηφιακών κυκλωμάτων και στην τεχνολογία των σύγχρονων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

Βιβλιογραφία

  • Peter J Ashenden, Ψηφιακή Σχεδίαση με VHDL, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 2010.
  • VOLNEI A. PEDRONI, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ VHDL, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ, 2008.
  • Nelson Victow P., Nagle H. Troy, Irwin J. David, Carroll Bill D., Ανάλυση και σχεδίαση κυκλωμάτων ψηφιακής λογικής, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2007.
  • Mano Morris, Ciletti Michael, Ψηφιακή Σχεδίαση, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ, 2013.

Laboratories

Lectures