Το πληροφοριακό σύστημα iposition χρησιμοποιείται για τη διαχείριση της διαδικασίας της πρακτικής από την πρώτη φάση της κατάθεσης των αιτήσεων ως και την τελευταία της κατάθεσης των παραδοτέων του φοιτητή, του επόπτη και του τμηματικά υπευθύνου.***Οδηγός εγγραφής για τους Φοιτητές***

=> Πληροφορίες από το sso.uowm.gr για τα άτομα που έχουν συνδεθεί με την ακαδημαϊκή τους UOWM ταυτότητα

(@protected/views/site/index.php)