***Οδηγός εγγραφής για τους Φοιτητές***

Τελευταίες Αναρτήσεις

Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2020-11-16 06:05:46
Τίτλος Θέσης: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 2020-2021
Περιγραφή: Η "ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 2020-2021" είναι μία γενική θέση πρακτικής άσκησης η οποία θα αντιστοιχηθεί στον επιθυμητό φορέα, όταν επιλεγούν οι φοιτητές/τριες να υλοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2020-11-16 06:01:33
Τίτλος Θέσης: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021
Περιγραφή: Η "ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021" είναι μία γενική θέση πρακτικής άσκησης η οποία θα αντιστοιχηθεί στον επιθυμητό φορέα, όταν επιλεγούν οι φοιτητές/τριες να υλοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2020-11-16 05:56:04
Τίτλος Θέσης: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 2020-2021
Περιγραφή: Η "ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 2020-2021" είναι μία γενική θέση πρακτικής άσκησης η οποία θα αντιστοιχηθεί στον επιθυμητό φορέα, όταν επιλεγούν οι φοιτητές/τριες να υλοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2020-11-12 04:17:34
Τίτλος Θέσης: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2020-2021
Περιγραφή: Η "ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2020-2021" είναι μία γενική θέση πρακτικής άσκησης η οποία θα αντιστοιχηθεί στον επιθυμητό φορέα, όταν επιλεγούν οι φοιτητές/τριες να υλοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.
περισσότερα
Ο χρήστης Γενική Εταιρία Template - Επωνυμία δημοσίευσε στις 2020-11-12 04:12:30
Τίτλος Θέσης: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2020-2021
Περιγραφή: Η "ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 2020-2021" είναι μία γενική θέση πρακτικής άσκησης η οποία θα αντιστοιχηθεί στον επιθυμητό φορέα, όταν επιλεγούν οι φοιτητές/τριες να υλοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.
περισσότερα
Ο χρήστης Κανέλη Αικατερίνη και ΣΙΑ Ε.Ε δημοσίευσε στις 2020-09-03 05:14:57
Τίτλος Θέσης: Δασκάλα
Περιγραφή: ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
περισσότερα
Ο χρήστης Γ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΑΣ & ΣΙΑ Ε Ε δημοσίευσε στις 2020-09-01 11:03:29
Τίτλος Θέσης: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Περιγραφή: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
περισσότερα
Ο χρήστης Κανέλη Αικατερίνη και ΣΙΑ Ε.Ε δημοσίευσε στις 2020-09-01 08:11:18
Τίτλος Θέσης: Δασκάλα
Περιγραφή: Δασκάλα για Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
περισσότερα
Ο χρήστης DIZI CORP IKE δημοσίευσε στις 2020-09-01 07:40:45
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Περιγραφή: Ο φοιτητής θα ασχοληθεί με την μελέτη παιδιών δημοτικού καθώς και την εκπαιδευτική ενασχόλησή τους σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚΔΑΠ.
περισσότερα
Ο χρήστης Δημήτριος Αν. Κεσίδης και Αικατερίνη Ευ. Ιωάννου ΟΕ δημοσίευσε στις 2020-08-31 08:27:39
Τίτλος Θέσης: Νηπιαγωγός, Βρεφονηπιοκόμος
Περιγραφή: Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων - ευθύνη για ασφάλεια, καθαριότητα και αυτονομία παιδιών.
περισσότερα
Ο χρήστης Χ.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ-ΑΦ ΜΑΔΙΚΑ ΟΕ δημοσίευσε στις 2020-08-31 06:00:07
Τίτλος Θέσης: Βοηθός εκπαιδευτικού προσωπικού
Περιγραφή: Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, παρακολούθηση και εμπλοκή στη διαδικασία σχεδιασμού και διεκπαιρέωσης του προγράμματος. Εμψύχωση των παιδιών και συμμετοχή στα παιχνίδια τους. Απαραίτητα προσόντα: Καλή διάθεση, προθυμία, χαμόγελο και αγάπη για τα παιδιά.
περισσότερα
Ο χρήστης Ν ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ δημοσίευσε στις 2020-08-31 05:33:40
Τίτλος Θέσης: Παιδαγωγός Σχολικής και προσχολικής εκπαίδευσης
Περιγραφή: Δημιουργική απασχόληση παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας σε οργανωμένα τμήματα. Αντικείμενο: Μουσικοκινητική, Θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά και άλλα εκπαιδευτικά εργαστήρια. Απαιτούμενα προσόντα: αγάπη για τα παιδιά, ειδίκευση σε μουσική ή θέατρο ή εικαστικά. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
περισσότερα
Ο χρήστης ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2020-08-31 03:35:23
Τίτλος Θέσης: Γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη
Περιγραφή: Ο φοιτητής/τρια θα έχει την ευκαιρία, μέσω της πρακτικής του άσκησης, να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής οργάνωσης με ενεργό ρόλο στην κοινωνία, αλλά και επιπλέον του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας (ο ΟΕΝΕΦ αποτελεί φορέα υποδοχής του Κέντρου), ενός φορέα ενημέρωσης για την ΕΕ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις πολιτικές της ΕΕ κλπ. Από μαρτυρίες προηγούμενων φοιτητών η εμπειρία τους στο περιβάλλον του ΟΕΝΕΦ και οι γνώσεις που απέκτησαν αποτελούν κίνητρα για περαιτέρω ενασχόληση με τα δρώμενα του ΟΕΝΕΦ ακόμα και μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης. Ειδικότερα, ο/η φοιτητής θα στηρίξει και θα συμμετέχει στις διοικητικές και οργανωτικές λειτουργίες του Ομίλου, θα αποτελεί ενεργό μέλος του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα, θα συνδράμει στην εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών και στη διοργάνωση και πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων (που θα διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως/διαδικτυακά), θα συντελέσει στην τεχνολογική "αναβάθμιση" (με δεξιότητες γύρω από την πληροφορική και την τεχνολογία) των εργαλείων και μέσων που χρησιμοποιεί ο Όμιλος. Χρήσιμες κρίνονται οι εξής ικανότητες-προσόντα: τεχνολογικές-ψηφιακές ικανότητες/δεξιότητες πληροφορικής, ικανότητες κριτικής σκέψης και επικοινωνίας, συνεργατικότητα, υπευθυνότητα, γνώση αγγλικής γλώσσας, δημιουργικότητα. Επίσης, οι φοιτητές (ως εν δυνάμει εκπαιδευτικοί) θα έχουν ενεργό ρόλο στην εκπαίδευση και κατάρτιση μαθητών-φοιτητών σε αντίστοιχες ενημερωτικές-εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δράσεις που θα υλοποιούνται από τον ΟΕΝΕΦ σε συνεργασία με το Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας, που θα προωθούν την απασχόληση, εκπαίδευση και προάγουν τον πολιτισμό.
περισσότερα
Ο χρήστης Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Σιάτιστας δημοσίευσε στις 2020-08-31 03:23:43
Τίτλος Θέσης: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Περιγραφή: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
περισσότερα
Ο χρήστης ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΕΛΑΣΑΛ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ δημοσίευσε στις 2020-08-31 03:13:16
Τίτλος Θέσης: ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Περιγραφή: ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
περισσότερα
Ο χρήστης ΚΡΑΝΙΩΤΗ Θ. και Μ. Ο.Ε "Α-μπε-μπα-μπλομ" δημοσίευσε στις 2020-08-31 03:05:06
Τίτλος Θέσης: Παιδαγωγικό τμήμα νηπιαγωγών
Περιγραφή: Βοηθός τμήματος νηπιαγωγείου προτάσεις για το ημερήσιο πρόγραμμα και δραστηριότητες
περισσότερα
Ο χρήστης ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΥΚΕΣ ΚΑΡΔΟΥΛΕΣ ΙΚΕ δημοσίευσε στις 2020-08-31 01:50:27
Τίτλος Θέσης: ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ
Περιγραφή: ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
περισσότερα
Ο χρήστης ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΤΕΒΕ δημοσίευσε στις 2020-07-30 10:01:53
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Περιγραφή: ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΝΕΥΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
περισσότερα
Ο χρήστης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. δημοσίευσε στις 2020-07-29 03:37:31
Τίτλος Θέσης: Φοιτητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Περιγραφή: Απασχόληση στη Δ/νση Σχεδιασμου & Ανάπτυξης της ΔΙΑΔΥΜΑ. Συμμετοχή στη μελέτη και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων διαχείρισης αποβλήτων.
περισσότερα
Ο χρήστης Λυδία Αριστείδου δημοσίευσε στις 2020-07-29 01:22:14
Τίτλος Θέσης: ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Περιγραφή: Έκδοση εφημερίδας ,εκτύπωση ,βιβλιοδεσία,επεξεργασία εικόνων και κειμένων,εκτύπωση βιβλίων.
περισσότερα
Ο χρήστης ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΉ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ - ΚΑΙΡ ΑΕ δημοσίευσε στις 2020-07-28 12:26:27
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΙ
Περιγραφή: Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ σε οινοβιομηχανία. Θα ασχοληθεί με θέματα μηχανών σε αλυσίδα παραγωγής, συντηρήσεις και επισκευές μηχανημάτων, βιολογικός σταθμός εργοστασίου, μηχανήματα και διαδικασία οινοποίησης σταφυλιών.
περισσότερα
Ο χρήστης Thrace Nonwovens & Geosynthetics ΑΒΕΕ δημοσίευσε στις 2020-07-28 12:01:16
Τίτλος Θέσης: Μηχανικός Τμήματος Συντήρησης
Περιγραφή: Αποθήκη Ανταλλακτικών
περισσότερα
Ο χρήστης ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ δημοσίευσε στις 2020-07-28 03:57:39
Τίτλος Θέσης: ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Περιγραφή: υποστήριξη δράσεων βιβλιοθήκης
περισσότερα
Ο χρήστης ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2020-07-28 03:46:58
Τίτλος Θέσης: Γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη
Περιγραφή: Ο φοιτητής/τρια θα έχει την ευκαιρία, μέσω της πρακτικής του άσκησης, να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής οργάνωσης με ενεργό ρόλο στην κοινωνία, αλλά και επιπλέον του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας (ο ΟΕΝΕΦ αποτελεί φορέα υποδοχής του Κέντρου), ενός φορέα ενημέρωσης για την ΕΕ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις πολιτικές της ΕΕ κλπ. Από μαρτυρίες προηγούμενων φοιτητών η εμπειρία τους στο περιβάλλον του ΟΕΝΕΦ και οι γνώσεις που απέκτησαν αποτελούν κίνητρα για περαιτέρω ενασχόληση με τα δρώμενα του ΟΕΝΕΦ ακόμα και μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης.
περισσότερα
Ο χρήστης ΟΜΙΛΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ δημοσίευσε στις 2020-07-28 03:36:01
Τίτλος Θέσης: Γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη
Περιγραφή: Ο φοιτητής/τρια θα έχει την ευκαιρία, μέσω της πρακτικής του άσκησης, να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας μιας Μη Κερδοσκοπικής οργάνωσης με ενεργό ρόλο στην κοινωνία, αλλά και επιπλέον του Europe Direct Δυτικής Μακεδονίας (ο ΟΕΝΕΦ αποτελεί φορέα υποδοχής του Κέντρου), ενός φορέα ενημέρωσης για την ΕΕ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα, τις πολιτικές της ΕΕ κλπ. Από μαρτυρίες προηγούμενων φοιτητών η εμπειρία τους στο περιβάλλον του ΟΕΝΕΦ και οι γνώσεις που απέκτησαν αποτελούν κίνητρα για περαιτέρω ενασχόληση με τα δρώμενα του ΟΕΝΕΦ ακόμα και μετά τη λήξη της πρακτικής τους άσκησης.
περισσότερα
Ο χρήστης MULTITRAB PRODUCTIONS δημοσίευσε στις 2020-07-28 02:52:54
Τίτλος Θέσης: Βοηθός επιμελητή
Περιγραφή: Υποστήριξη για την διαμόρφωση, σχεδιασμό και υλοποίηση της επιμέλειας του περιεχομένου του Διεθνούς Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδος, Athens Digital Arts Festival.
περισσότερα
Ο χρήστης Δημήτριος Αν. Κεσίδης και Αικατερίνη Ευ. Ιωάννου ΟΕ δημοσίευσε στις 2020-07-28 02:35:58
Τίτλος Θέσης: Σχολή Καλών Τεχνών
Περιγραφή: Καλλιτεχνικές παρεμβάσεις στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο του βρεφονηπιακού σταθμού
περισσότερα
Ο χρήστης ΣΟΦΤΜΠΙΖ ΙΚΕ δημοσίευσε στις 2020-07-28 01:37:42
Τίτλος Θέσης: Software Developer intern
Περιγραφή: Επιθυμητή γνώση των παρακάτω γλωσσών χωρίς να είναι απαραίτητες όλες: -JavaScript -HTML5 -CSS - PHP - SQL - CSS Πολύ καλή γνώση αγγλικών Το προτζεκτ που θα ασχοληθεί ο υποψήφιος ειναι το Conferience.com site και το web-app. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ: Το 1o Βραβείο στο 1ο GOOGLE Launchpad Athens Οκτ. 2013 κέρδισε η ομάδα της Financial-Academy.gr. Πέντε από τα 8 άτομα της ομάδας ήταν φοιτητές πρακτικής από διαφορετικές σχολές διαφορετικών αντικειμένων πρακτικής. Το 1o βραβείο στο πανελλαδικο διαγωνισμό ΣΕΝ-Junior Achievement "Best Virtual Enterprise 2016" καθοδηγώντας μαθητές 3ης γυμνασίου στα Αλώνια Πιερίας, Αθήνα, Ιούνιος 2016 "Life Changer" βραβείο στο πανευρωπαϊκό διαγωνισμό Junior Achievement, Λουκέρνη, Ελβετία, Ιούλιος 2016
περισσότερα
Ο χρήστης FMS AE δημοσίευσε στις 2020-07-27 12:31:50
Τίτλος Θέσης: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Περιγραφή: ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΤΜΗΜΑ LOGISTICS -
περισσότερα