Ανάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA)

Τίτλος ΘέσηςΑνάλυση Πεπερασμένων Στοιχείων (FEA)
κωδικός θέσης DB715
Περιγραφή φοιτητής θα συμβάλλει στην προετοιμασία μοντελοποιήσεων CFD & Structural Analysis. Θα συνεργαστεί με CFD & Structural engineers, θα προετοιμάζει τα μοντέλα στο ANSA και θα αναλύει τα αποτελέσματα τους στο META.