Τεχνικός Πεδίου – Εγκαταστάσεων

Τίτλος ΘέσηςΤεχνικός Πεδίου – Εγκαταστάσεων
κωδικός θέσης DB702
Περιγραφήα) Υποστήριξη Δικτύου (βλάβες, νέες συνδέσεις – μεταφορές, έργα επέκτασης δικτύου) β) Εργασίες Κατανεμητή (βλάβες, νέες συνδέσεις – μεταφορές, καταργήσεις συνδέσεων, μικτονομήσεις)