Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Τίτλος ΘέσηςΗλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
κωδικός θέσης DB693
ΠεριγραφήΠρακτική άσκηση στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στην Ξάνθη με έμφαση στην αλληλεπίδραση IoT μικροσυσκευών με υποδομές αλυσίδων μπλοκ (blockchain). Ο ασκούμενος θα ασχοληθεί με την υλοποίηση έξυπνων συμβολαίων (smart contracts / chaincodes) μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η αλληλεπίδραση μικροσυσκευών (πχ., Arduino, ESP8266, κτλ.) με αλυσίδες μπλοκ (πχ., Ethereum και HyperLedger Fabric) με απώτερο στόχο την διασφάλιση της ακεραιότητας και του αμετάβλητου των δεδομένων που εγγράφονται σε αυτές. Απαιτείται o φοιτητής να διαθέτει κάποιες βασικές γνώσεις προγραμματισμού και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.