Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικος Ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τίτλος ΘέσηςΗλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικος Ηλεκτρονικών υπολογιστών
κωδικός θέσης DB689
ΠεριγραφήΓνωση Ηλεκτρονικού υπολογιστή, επξεργασιας κειμένου και υπολογιστικών φύλλων, γνώση σχεδιαστικού προγράμματος Αutocad