ΣχετικάΠρόκειται για την πλατφόρμα πρακτικής άσκησης του πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο από το Μάρτιο 2016 και υποστηρίζει το έργο της Πρακτικής Άσκησης υπό την επίβλεψη του επιστημονικά υπευθύνου Δρ. Μηνά Δασυγένη.

Ο αρχικός προγραμματισμός του ιστοχώρου είχε γίνει από το φοιτητή Θεοχάρη Θεοδωρίδη στα πλαίσια τις διπλωματικής του εργασίας. Από τον Ιούνιο του 2016 ο προγραμματισμός, η ανάπτυξη και η επίλυση προβλημάτων του ιστοχώρου γίνεται από το Δρ. Μηνά Δασυγένη.

Οδηγός για τους Φοιτητές