Δοκιμαστικό με Σωστό+Λάθος
Περιγραφή: Δοκιμή βαθμολογίας. Οι σωστές απαντήσεις φέρουν την κατάλληλη σήμανση.
Ερώτηση 1 . Υπόλοιπες Ερωτήσεις για αυτόν τον κύκλο: [ ] [ ]
PGRpdiBjbGFzcz0nZWxlbWVudCc+PHU+zpXOvc+Mz4TOt8+EzrE6IDAxPC91Pjxici8+PGJyLz4oMDEpIM6Vz4DOuc67zq3Ovs+EzrUgz4TOtyDPg8+Jz4PPhM6uIM6xz4DOrM69z4TOt8+Dzrc8YnI+PGJyLz48aW5wdXQgdHlwZT0ncmFkaW8nIG5hbWU9J2Nob2ljZScgdmFsdWU9JzEoNCk0Jz4gzpvOrM64zr/Pgjxicj48YnIvPjxpbnB1dCB0eXBlPSdyYWRpbycgbmFtZT0nY2hvaWNlJyB2YWx1ZT0nMig0KTMnPiDOm86szrjOv8+CPGJyPjxici8+PGlucHV0IHR5cGU9J3JhZGlvJyBuYW1lPSdjaG9pY2UnIHZhbHVlPSczKDQpMic+IM6bzqzOuM6/z4I8YnI+PGJyLz48aW5wdXQgdHlwZT0ncmFkaW8nIG5hbWU9J2Nob2ljZScgdmFsdWU9JzQoNCkxJz4gzqPPic+Dz4TOrjxicj48YnIvPjxpbnB1dCB0eXBlPSdyYWRpbycgbmFtZT0nY2hvaWNlJyB2YWx1ZT0nNSg0KTUnPiDOm86szrjOv8+CPGJyPjxici8+PC9kaXY+
;