background image

5.2 Δημιουργία της διεπαφής διακομιστή-πελάτη 

[98] 

 

 

Για να κάνουμε χρήση του νέου αυτού αντικειμένου εισάγουμε στη 

μέθοδο  -(void)viewDidAppear του “JoinViewController” τον κώδικα: 

 

Τέλος,  για  να  δείξουμε  στον  πελάτη  πότε  ένας  server  είναι 

διαθέσιμος  δημιουργούμε  μεταβλητές  τύπου  “NSString”,  οι  οποίες 
αποθηκεύουν πληροφορίες για την ταυτότητα της συσκευής του παίκτη, 
καθώς και του ονόματος που θα προβάλλεται στον πίνακα. Κάθε στιγμή 
που  γίνεται  διαθέσιμη  κάποια  υπηρεσία,  ανανεώνουμε  τον  πίνακα 
(tableview) με τη μέθοδο cellForRowAtIndexPath με τον κώδικα: 

 

 

5.2.3 Μηχανή καταστάσεων πελάτη 

 
 Έως  τώρα  για  την  έναρξη  επικοινωνίας  μεταξύ  συσκευών  ο  

διακομιστής δεν γνωρίζει κάτι. Ακόμη και ο πελάτης ενημερώνεται μόνο  
κάθε φορά που ο διακομιστής γίνεται διαθέσιμος ή μη. 

Ξεκινώντας  από  τον  πελάτη,  αρχικά  δημιουργούμε  ένα  διάγραμμα 

καταστάσεων (Εικόνα 5.3)  που μας περιγράφει τις πιθανές καταστάσεις 
των  αντικειμένων  της  κλάσης.  Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  είναι  πιο 
ξεκάθαρη η δουλειά κάθε αντικειμένου σε διαφορετική περίπτωση.