background image

4.7 Δημιουργία του μενού υποδοχής 

[86] 

 

 

Εικόνα 4.17: Μέτρηση των ερωτήσεων μιας κατηγορίας 

Στην  παραπάνω  εικόνα  βλέπουμε  τον  κώδικα  που  εκτελεί  την 

καταμέτρηση  των  ερωτήσεων  μιας  κατηγορίας.  Ο  κώδικας  υλοποιείται 
στη  μέθοδο  tableView:didSelectRowAtIndexPath.  Αυτή  η  μέθοδος 
καλείται  κάθε  φορά  που  διαλέγουμε  ένα  αντικείμενο  στην  οθόνη  και 
επιστρέφει  την  τιμή  του  αντικειμένου,  ώστε  να  χρησιμοποιηθεί  για 
περαιτέρω επεξεργασία. Για τη μεταφορά της τιμής που χρειαζόμαστε για 
τον  επόμενο  controller  στο  τέλος  της  μεθόδου,  έχουμε  τη  μεταβλητή 
“numCount”  την  οποία  εξισώνουμε  κάθε  φορά  με  τη  μεταβλητή  τύπου 
“Int”  με  το  όνομα  “count”.  Τέλος  περνάμε  τη  μεταβλητή  μέσω  της 
συνθήκης  –(IBAction)startAction:(id)sender  που  αφορά  το  πλήκτρο 
έναρξης του παιχνιδιού με τον παρακάτω κώδικα: