background image

3.2 Το λογισμικό (software) 

[64] 

 

Υπάρχουν  πολλά  διαφορετικά  δωρεάν  και  επί  πληρωμή 

προγράμματα για την επίτευξη του wireframing. Επιλέχθηκε το Balsamiq 
Mockups  [26]  γιατί  δίνει  την  αίσθηση  της  ζωγραφικής  σε  χαρτί  στον 
προγραμματιστή,  αλλά  επειδή  είναι  ψηφιακό  μπορούμε  εύκολα  να 
σβήσουμε και να αναδιατάξουμε τα στοιχεία πάνω στο σκίτσο μας. Είναι 
ένα  πολύ  εύχρηστο  πρόγραμμα  που  σε  επαγγελματικό  επίπεδο  δίνει  τη 
δυνατότητα σε προγραμματιστές και σε πελάτες τους να καταλήξουν σε 
ένα προσχέδιο της εφαρμογής σε πραγματικό χρόνο. Τέλος μπορούμε να 
συντάξουμε  μία  πλήρη  εικόνα  της  εφαρμογής  μας  πριν  την  έναρξη 
γραφής κώδικα. 

 

Εικόνα 3.7: Το λογότυπο του λογισμικού Balsamiq Mockups 

 

3.2.6 SQLite 

 

 

Εικόνα 3.8: Το σήμα της SQlite 

 
Η  βιβλιοθήκη  SQLite  [19]  μας  προσφέρει  διάφορα  εργαλεία 

ανοιχτού κώδικα για την δημιουργία ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων. 
Σε  αντίθεση  με  άλλα  συστήματα  διαχείρισης  βάσεων  δεδομένων,    η 
SQLite δεν αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία που γίνεται προσβάσιμη από 
μία εφαρμογή-πελάτη (client), αλλά αναπόσπαστο τμήμα της. 

Η SQLite συμφωνεί με το πρότυπο ACID ( Atomicity , Consistency , 

Isolation  ,  Durability)  [27],  που  στην  επιστήμη  της  πληροφορικής  είναι