background image

5.3 Υλοποιώντας το δικτυακό παιχνίδι 

[104] 

 

Συνεχίζοντας  την  κατασκευή  μηνυμάτων  για  την  απώλεια  δικτύου, 

κρίθηκε απαραίτητο όταν ο χρήστης έχει κλειστό το Bluetooth ή το Wi-Fi 
της συσκευής να δέχεται ένα μήνυμα προειδοποίησης. Κατασκευάζουμε 
ακόμη  ένα  μήνυμα  ειδοποίησης,  το  οποίο  ενημερώνει  το  χρήστη  ότι 
πρέπει να ανοίξει μία εκ των δύο τεχνολογιών (Εικόνα 5.7). Το μήνυμα 
εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει τη δικτυακή επιλογή και καμία από 
τις δύο τεχνολογίες δεν είναι διαθέσιμες. 

Για  την  περίπτωση  επιλογών  αποσύνδεσης  από  το  διακομιστή  η 

διαδικασία  είναι  ίδια  με  αυτή  του  πελάτη.  Για  το  διακομιστή 
δημιουργούμε μια μέθοδο τύπου -(void) η οποία καλείται κάθε φορά που 
υπάρχει σφάλμα δικτύου. 

 

Η μέθοδος αυτή αποσυνδέει το διακομιστή από όλους τους πελάτες 

και καθαρίζει το αντικείμενο “GKSession”. Επίσης ανανεώνει τον πίνακα 
με τα διαθέσιμα ονόματα πελατών. 

 

 

Εικόνα 5.7: Μήνυμα απώλειας δικτύου 

 

5.3 Υλοποιώντας το δικτυακό παιχνίδι 

 
Το  δικτυακό  παιχνίδι  ξεκινά  όταν  ο  διακομιστής  πατά  το  κουμπί 

“Start” στην οθόνη του διακομιστή «Host». Έπειτα ο διακομιστής αρχίζει