background image

 

11 | 

P a g e

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ WEBSITE ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

Περίληψη 

 

Ο όρος «ρομπότ» πρωτοεμφανίστηκε το 1921 στα πλαίσια ενός θεατρικού έργου στην Τσεχία. 

Από τότε ο κλάδος της τεχνολογίας έχει εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που πλέον στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση  υλοποιούνται  μαθήματα  κατασκευής  ρομποτικών  συστημάτων.  Ωστόσο,  η 

πολυπλοκότητα  διαχείρισης  των  ρομποτικών  συστημάτων  απαιτεί  εξειδικευμένη  γνώση  και 

εξοικείωση του εκάστοτε εκπαιδευτικού με τη χρήση πολύπλοκων τεχνολογιών. 

Στόχος  της  διπλωματικής  είναι  η  διευκόλυνση  των  εκπαιδευτικών  να  πραγματοποιούν  τα 

μαθήματά τους χρησιμοποιώντας ρομποτικά συστήματα, ενώ παράλληλα η χρήση αυτών να γίνεται 

από  τους  μαθητές  με  απλότητα  και  ευκολία.  Σε  γενικές  γραμμές,  ο  σκοπός  της  έγκειται  στη 

διευκόλυνση  των  εκπαιδευτικών  και  των  μαθητών,  να  δίνουν  εντολές  εκτέλεσης  σεναρίων  σε 

ρομπότ, με μοναδική προϋπόθεση τη δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο. 

Ειδικότερα, η διπλωματική εργασία αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας πλατφόρμας 

για τη διαχείριση ρομποτικών συστημάτων, με στόχο τη δυνατότητα παροχής μιας διαδικτυακής 

εφαρμογής που θα εκμεταλλεύεται κάθε μέγεθος οθόνης στο μέγιστο βαθμό. Κάθε εγγεγραμμένος 

χρήστης  θα  έχει  τη  δυνατότητα  να  καταχωρεί  σενάρια  εκτέλεσης  στην  πλατφόρμα,  ενώ  στη 

συνέχεια  να  συνδέεται  με  το  ρομπότ  που  του  αντιστοιχεί  και  να  δίνει  εντολές  εκτέλεσης  των 

σεναρίων σε αυτό. Επίσης, θα παρέχονται και περαιτέρω δυνατότητες στον διαχειριστή, πάντα με 

γνώμονα τη διευκόλυνση του χρήστη. Πρώτον, ο διαχειριστής θα δίνει στους χρήστες σενάρια που 

έχει καταχωρήσει  ο ίδιος στο σύστημα. Δεύτερον, αποτελεί τον υπεύθυνο για την  καταχώρηση 

ρομπότ στο σύστημα ώστε να συνδέονται οι αντίστοιχοι χρήστες. Τρίτον, θα έχει πρόσβαση σε 

πίνακες επίβλεψης των ρομπότ, των σεναρίων και των χρηστών με δεδομένα κατάστασης της κάθε 

οντότητας. 

Περιβάλλον Ανάπτυξης Διαδικτυακής εφαρμογής: Η διαδικτυακή εφαρμογή κατασκευάστηκε 

με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών λογισμικού και καινοτόμων τεχνικών προγραμματισμού και 

γλωσσών  προγραμματισμού  ανοιχτού  κώδικα.  Συγκεκριμένα,  πραγματοποιήθηκε  η  χρήση  των 

εξής:  1)  Γλώσσες  προγραμματισμού:  HTML5,  SCSS,  JavaScript(ES6,  ES7,  ES8,  ES9,  ES10, 

ES11), TypeScript, Angular, Angular Material, RxJs, Flex-Box, NodeJs, ExpressJS, Body Parser, 

Nodemon, Sequelize (ORM), MySQL 2) Τεχνικές προγραμματισμού: Reactive Programming και 

Object Oriented Programming. Η ανάπτυξη έγινε με τη χρήση του μεταγλωττιστή  Visual Studio 

Code.